Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 16

Açılış Konuşmaları

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 09:00-09:20

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt ( Tıp Fakültesi Dekanı, İstinye Üniversitesi )

Prof. Dr. Engin Ulukaya ( Rektör Yardımcısı, İstinye Üniversitesi )

Prof. Dr. Erdal Karaöz ( Rektör, İstinye Üniversitesi )

PANEL-1: COVID-19 TEDAVİSİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN YERİ

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 09:20-10:20

Salon: Salon A

Moderatörler: Prof.Dr. Gökhan Tolga Adaş, Dr. Duygu Koyuncu Irmak

Konu ve Konuşmacılar: 

09.20-09.40 / Alerjik ve İmmunolojik Hastalıklarda Kök Hücre

Prof.Dr. Tunç Akkoç

09.40-10.00 / Covid-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Sitokin Fırtınası ve MKH Uygulanması

Doç. Dr. Zafer Çukurova

10.00-10.20 / Covid-19 Enfeksiyonlu Hastalarda MKH Uygulanımı ile İlgili Yapılan Klinik Çalışmalar

Prof.Dr. Gökhan Tolga Adaş

PANEL-2: NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA KÖK HÜCRE UYGULAMALARI

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 10:40-12:00

Salon: Salon A

Moderatörler: Prof.Dr. Gülşen Köse, Prof.Dr. Serdar Kabataş

Konu ve Konuşmacılar: 

10.40-11.00 / Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler

Prof.Dr. Serdar Kabataş

11.20-11.40 / Periferik Sinir Yaralanmasında Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler

Prof.Dr. Erdinç Civelek

11.40-12.00 / Serebral Palside Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları

Doç.Dr. Sibel Çağlar

PANEL-3: PRE-CLINICAL AND CLINICAL APPLICATIONS OF STEM CELLS

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 13:00-14:20

Salon: Salon A

Moderatör: Prof.Dr. Fikrettin Şahin

Konu ve Konuşmacılar: 

13.00-13.20 / Stem Cell Therapy in İschemic Heart Failure and Orthopedic Disorders

Dr. Nasser Aghdami

13.20-13.40 / Co-transplantation of Human Fetal Mesenchymal and Hematopoietic Stem Cells in Type 1 Diabetic Mice Model

Prof.Dr. Babak Arjmand

13.40-14.00 / Stem Cell Therapy Application For Liver Defects: From Bench to Bedside to Industry

Dr. Mustapha Najimi

14.00-14.20 / Functional Mesenchymal Stem Cell Generation From Neuromesodermal Stem Cells Obtained From Pluripotent Stem Cells

Doç.Dr. Ayşegül Doğan

PANEL-4: KÖK HÜCRE TEKNOLOJİSİNİN KLİNİĞE TRANSLASYONU

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 14:40-16:05

Salon: Salon A

Moderatör: Prof.Dr. Erdinç Civelek

Konu ve Konuşmacılar: 

14.40-15.00 / Paratiroid Organoid Geliştirilmesi

Prof.Dr. Erhan Ayşan

15.00-15.20 / Plastik ve Rekonstruktif Cerrahide Doku Mühendisliği Tasarımı ve Klinik Uygulamaları

Prof.Dr. Mehmet Bozkurt

15.20-15.45 / İskemik Kardiyomiyopatide Kök Hücre Tedavisi

Prof.Dr. Alp Can

15.45-16.05 / Kök Hücrelerin Klinik Kullanımda Üretim Standartları

Dr. Nurullah Aydoğdu

PANEL-5: DİŞ HEKİMLİĞİNDE KÖK HÜCRE UYGULAMALARI

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 16:25-17:45

Salon: Salon A

Moderatör: Prof.Dr. Sema Hakkı

Konu ve Konuşmacılar: 

16.25-16.45 / Kök Hücre ve Dental Doku Kazanımı

Doç.Dr. Tuğba Türk

16.45-17.05 / Temporomandibuler Eklem Hastalıklarında Hücresel Tedaviler

Doç.Dr. Zeynep Burçin Gönen

17.05-17.25 / Dental Doku Mühendisliği Uygulamaları

Prof.Dr. Ayşen Tezcaner

17.25-17.45 / Kök Hücrelerle Diş Yapmak Mümkün mü?

Prof.Dr. Sema Hakkı

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1

 Tarih: 2/27/2021

Saat: 18:05-19:50

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Dr. Özgür Tataroğlu, Dr. Tolga Akkoç

Konu ve Konuşmacılar: 

18: 05 - 18:12 / Griscelli Sendromu Tip 2 Mezenkimal Kök Hücrelerin RAB27Aco İçeren lentiviral Vektör ile Düzeltilmesi

Vet. Hek. Özgür Doğuş Erol

18:12 - 18:19 / Retinitis Pigmentosalı Olgularda Suprakoroidal Umbilikal Kord Derive Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Faz 3 Çalışmanın 6 Aylık Sonuçları

Prof.Dr. Ayşe Öner

18:19 - 18:26 / 3 Boyutlu Biyoyazıcı ile Yüksek Viskoziteli Jelatin-Kitosan Biyomürekkeplerinin HBN Nanopartiküllerinin Etkisiyle Basılabilirliğinin İyileştirilmesi

Biyomühendis Aykut Erdoğan

18:26 - 18:33 / Tiroid Hücrelerinden Paratiroid Organoidi Oluşturulması

Dr. Özge Karabıyık Acar

18:33 - 18:40 / 3 Boyutlu Baskı İle İnsan Auricula Externa İskele Modeli Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fadime Aydın Köse

18:40 - 18:47 / Dental Kök Hücreler: Türk Diş Hekimlerinin Farkındalık, Tutum ve Bilgi Birikimi – Pilot Çalışma

Öğr. Gör. Dr. Derya Tabakçılar

18:47 - 18:54 / Enzimatik Olmayan Toplama Yöntemleri Mezenkimal Kök Hücrelerin CXCR4 İfadelerini Korumaktadır

Uzm. Biyo. Burcu Pervin

18:54 - 19:01 / 3D Baskılı Doku İskele Modellerinde MCF-7 Hücrelerinin Yüzey Adezyonlarının Araştırılması

Belma Nalbant

19:01 - 19:08 / Orta Yaşlı Hastalarda Rejeneratif Endodontik Tedavi

Dr. Öğr. Üyesi Keziban Olcay

19:08 - 19:15 / Mikroekstrüzyon Yöntemi ile Yapay Deri Dokusu Biyofabrikasyonu ve Biyotoksisite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Nimet Şule Yüncü

19:15 - 19:22 / V Şekilli Mikro Akışkan Sistem Kullanılarak Halloysit Katkılı Aljinat Hidrojel İskelelerin Hazırlanması, Yapısal ve Mekanik Karakterizasyonu

Harun Öztürk

19:22 - 19:29 / Yeniden Programlama Faktörlerini Kodlayan Mini İntronik Plazmitlerle İnsan Embriyonik Böbrek Hücrelerinden Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Eldesi

Özlem Yılmaz

19:29 - 19:36 / Induced Pluripotent Stem Cell (IPSC)-Derived Immune Cell Products For Malignant Tumors

Dr. Selda Göktaş

19:36 - 19:43 / Helicobacter Pylori Enfeksiyonunu Modellemek için 3B Yapay Mide Modeli Geliştirilmesi

Çağla Papatya

19:43 - 19:50 / Analyses of Scratch Assay Model on Young and Aged Mesenchymal Stem Cells via Artificial Intelligent

Ceren Özdemir

PANEL-6: DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 10:00-11:40

Salon: Salon A

Moderatör: Dr. Hakan Darıcı

Konu ve Konuşmacılar: 

10.00-10.20 / Biyotıp Uygulamalarında Devrim Niteliğinde Platformlar: 3B Hücre Kültürünün Doku Mühendisliği ile Buluşması

Doç.Dr. Hüseyin Avcı

10.20-10.40 / Doku Mühendisliğinde 3B-Biyoyazıcılar ve Biyoink Tasarımı

Dr. Ayça Bal Öztürk

10.40-11.00 / Doku Mühendisliğinde Mikroakışkanlar ve Çip Sistemler

Dr. Berivan Çeçen

11.00-11.20 / Kemik Hasarlarının Onarımı için Kompozit Doku İskeleler

Dr. Emine Alarcin

11.20-11.40 / Klinik Öncesi Çalışmalara Farklı Bir Bakış: Çip-Üstü-Organ Platformları

Prof.Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş

UYDU SEMPOZYUM-1 / BİOTREND

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 12:00-12:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Duygu Koyuncu Irmak

Konu ve Konuşmacı: 

3D Bio Printing Technology and Medical Applications( Diabetic Foot Ulcer and Cartilage) - Human Driven ECM Application ( Skin Regeneration and Implantable Salivary Gland Organoid)

Phd. Joshua Jaeyun Kim

UYDU SEMPOZYUM-2 ATC SAĞLIK

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 12:50-13:20

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Duygu Koyuncu Irmak

Konu ve Konuşmacılar: 

Lonza Personalized Medicine Cocoon Platform

Phd. Ido Nevo

PANEL-7: 3 BOYUTLU DOKU MÜHENDİSLİĞİ

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 13:40-15:20

Salon: Salon A

Moderatör: Dr. Ayça Bal Öztürk

Konu ve Konuşmacılar: 

13.40-14.00 / Türkiye'de Tıp Alanında 3D Printing ve 3D Bioprinting Uygulamaları

Doç.Dr. Pınar Yılgör Huri

14.00-14.20 / Doku Mühendisliğinin Geleceği: Yapay Organlara Doğru

Dr. Hakan Darıcı

14.20-14.40 / Damarlanmayı Arttırıcı Çift Fazlı Doku İskelesi ile Kemik Doku Mühendisliği Uygulaması

Prof.Dr. Gamze Köse

14.40-15.00 / 3B Kardiyovasküler Doku Mühendisliği

Doç.Dr. Ali Akpek

15.00-15.20 / COVID-19 Çalışmaları İçin 3B Üst Solunum Yolu Modelleri

Dr. Neslihan Taşlı

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 15:40-16:40

Salon: Salon A

Moderatör: Dr. Duygu Koyuncu Irmak

Konu ve Konuşmacılar: 

15:40 - 15:47 / Kompozit Polimer Greft Destekli Dental Kaynaklı Hücre Farklılaşmasının İncelenmesi

Dr. Ece İrem Ravalı

15:47 - 15:57 / Nöropeptit Y HKH’lerde Proliferasyonun ve Sessizliğin Regülasyonunda Rol Oynamaktadır

Vet. Hek. Özgür Doğuş Erol

15:57 - 16:04 / Optik Atrofili Olgularda Umbilikal Kord Derive Mezenkimal Kök Hücre İmplantasyonu

Uzm.Dr. Neslihan Sinim Kahraman

16:04 - 16:11 / Covid-19 Tedavisinde Yeni Bir Umut: Mezenkimal Kök Hücreler

Öğr. Gör. Fatma Şengül

16:11 - 16:18 / NCovid-19 Pandemi Sürecinde Veri Trendleri Kullanılarak Kök Hücre Tedavilerine Olan İlginin Değerlendirilmesi

Dr.Öğr.Üyesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Halis Ali Çolpak

16:18 - 16:25 / Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Alıcıya Zarar Vermeyen Hazırlık Rejimlerinin Geliştirilmesi

Mol. Bio. Mehmet Emin Şeker

16:25 - 16:32 / Akciğer Kanser Çalışmalarında Mezenkimal Kök Hücrelerin Yeri

Öğr. Gör. Fatma Şengül

16:32 - 16:39 / Kök Hücre ve Doku Mühendisliğinde Eser Elementlerin Anjiyogenez İçin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Karış

PANEL-8: KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 17:00-18:00

Salon: Salon A

Moderatörler: Dr. Özgür Tataroğlu, Dr. Ayca İlter

Konu ve Konuşmacılar: 

17.00-17.20 / Mezenkimal Kök Hücrelerde CRISPR Uygulamaları

Dr. Ayca İlter

17.20-17.40 / Orak Hücre Anemisinde Güncel Tedaviler

Dr. Selami Demirci

17.40-18.00 / Hasta Kökenli iPSC Kardiyak Aritmi Modelinde CRISPR/Cas9 Genom Düzenlemesi

Doç.Dr. Esra Çağavi

KAPANIŞ OTURUMU

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 18:20-18:50

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: 

Konuşmacı: 

Prof. Dr. Erdal Karaöz (Rektör, İstinye Üniversitesi)

WORKSHOP-1: CRISPR VE GEN DÜZENLEME ARAÇLARININ KULLANIM ALANLARI

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 19:10-20:20

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar: 

Dr. Özgür Tataroğlu

Dr. Ayca İlter

WORKSHOP-2: DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE 3D BIOPRINTING

 Tarih: 2/28/2021

Saat: 20:20-22:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: 

Konuşmacılar: 

Dr. Hakan Darıcı

Dr. Ayça Bal Öztürk