Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi ve Yeri
Sempozyum 27 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Online olarak online.isukokhucre.org adresinde gerçekleştirilecektir.

Stand Alanları 
Sempozyum süresince medikal firmaların oluşturduğu online stand alanı 27-28 Şubat 2021 tarihi itibarı ile 09:00-19:00 saatleri arasında online olarak iletişime açık olacaktır.

Katılım Belgesi 
Sempozyuma kayıtlı katılımcıların sertifikaları sempozyum sonrasında Online sempozyum alanındaki Sertifika bölümünden alınabilecektir.

Online Bildiri
Sempozyumda bildiri sunumu, poster ve sözel bildiri şeklinde olacaktır. Sempozyuma, bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 17 Şubat 2021 tarihine kadar " Online Bildiri "bölümünde yer alan elektronik posta formu aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Davet Mektubu
Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılara istek üzerine hazırlanacak bir davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.