Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere son yıllarda kök hücrelerin de dahil olduğu hücresel tedaviler, doku mühendisliği uygulamaları ve gen düzenleyici sistemlerdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişim gösteren gen tedavileri alanındaki inanılmaz bir hızla ilerlemektedir. Evrensel boyuttaki bu gelişmelere sevinerek belirtmek gerekir ki ülkemizdeki bilim insanları da son derece hızlı bir şekilde iştirak etmekte ve uluslararası arenada ses getiren klinik öncesi ve klinik çalışmalara öncülük etmektedirler.

Yüz yüze gerçekleşen ve bilgi paylaşımı ve tartışmaların yaşandığı kongre ve sempozyum gibi etkinliklerimizin sınırlandığı pandemi koşullarında, yine de başdöndürücü bir hızla artan bilimsel bilgiyi paylaşabilecek platformlarda biraraya gelebiliyoruz. İstinye Üniversitesi olarak Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği ile beraber ülkemizde ve dünyada sözkonusu alanlarda gerçekleşen bilimsel gelişmeleri konuşmak, tartışmak ve bilgi alışverişi yapabilmek amacı ile
27-28 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak “İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)” düzenliyoruz. Disiplinler arası iletişim ve iş birliği ortamını artırmaya katkı sağlayacak olan sempozyumda, ülkemizden ve dünyadan alanında uzman davetli konuşmacılar yer alacaktır. Sempozyumda sözlü ve bildiri sunumları yanında Doku Mühendisliği ve 3D Bioprinting ile CRISPR Gen Düzenleme konularında çalıştay düzenlenecektir.

İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu’na katılımlarınız değer katacak ve bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Erdal Karaöz
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Sempozyum Başkanı